เลือกภาษา :
 

Agricultural
 
มินเนอร์รี่ โกลด์ ยาดิน
 
สารสกัดอินทรีย์ สำหรับปรับสภาพดินสูตรพิเศษเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ช่วยในการปรับสภาพดิน แก้ปัญหาดินดาน ดินแน่น ช่วยเพิ่มชั้นหน้าดินที่เสื่อมโทรม ทำให้ดินร่วนฟู ลดการแข็งกระด้างของหน้าดิน ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย พืชตอบสนองกับปุ๋ยมากขึ้น ป้องกันและรักษาโรคพืช เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

รหัสสินค้า 8011         น้ำหนัก 1,000 ซี.ซี.
ราคา 2,000 บาท ราคาสมาชิก 1,600 บาท BV 400
 

 
Minery Gold : 
ผลิตภัณฑ์ : 
ร่วมงานกับเรา :